PCCM, MAHAL NAMING PAARALAN (PCCM Hymn)
Revised 2024

♩=123

TALATA 1:
PCCM, mahal naming paaralan
Tanglaw ng Lungsod ng Meycauayan
Alay sa kabataang pag-asa ng bayan

TALATA 2:
PCCM, daluyan ka ng karunungan
Hinuhubog ang aming isipan
Kaagapay sa hamon ng buhay
Tungo sa kinabukasan

KORO 1:
Sa iyo iaalay, lahat naming tagumpay
Tuwina aming itatanghal, karangalan ng bayan
Sa’ming puso at diwa, aral mo’y di mawawalay
Taas noong nagpupugay kailanman
Polytechnic College of the City of Meycauayan!

(Ulitin TALATA 1 & 2)

KORO 2:
Sa iyo iaalay, lahat naming tagumpay
Tuwina aming itatanghal, karangalan ng bayan
Sa’ming puso at diwa, aral mo’y di mawawalay
Pasasalamat sa iyo kailanman
Polytechnic College of the City of Meycauayan!

Polytechnic College of the City of Meycauayan!


Words and Lyrics by: Mr. Anjello G. Libao
© 2019 Polytechnic College of the City of Meycauayan