Matagumpay na nagampanan ang isang linggong Health Assessment para sa lahat ng mga mag-aaral ng kursong Bachelor of Science in Office Administration mula Setyembre 25 hanggang Oktubre 2 . Ito ay inisyal na programa ng Office Administration Program at ng Student Health Services. Kinuha ang taas, timbang, blood pressure, body temperature at medical history upang malaman ang kondisyong pangkalusugan ng bawat mag-aaral. Ito ay isinagawa n ni Ms. Rutchell Rodriguez Aquino, school nurse ng PCCM Annex sa tulong ng mga class advisers, GOALS at class officers. Salamat rin sa Camalig Rural Health Center at kay Dr. Seren Lunaria na naging kaagapay namin sa aming programa.

#kalusuganalagaan

#OAP

#boldbravevibrantgloballycompetitive